Parafialny Klub Sportu Kultury i Turystyki - "BARTOLOMEUS"

Klub "BARTOLOMEUS" powstał z inicjatywy ks. Andrzeja Machowskiego w 1999 r. przy pełnym poparciu ks. prałata Stanisława Trytka. Skupia 81 członków, w większości jest to młodzież gimnazjalna oraz ze szkół średnich. Klubem opiekuje się ks. Piotr Pasek.
Celem klubu jest planowanie i organizowanie zajęć sportowych, turystycznych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o zasady etyki katolickiej.

Spotkania odbywają się w budynku gimnazjum w Kamionce Wielkiej dzięki uprzejmości dyrektora szkoły mgr inż. Józefa Świguta.
Działalność klubu wspomagana jest przez parafię, rodziców i sympatyków, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Sekcja kulturalna wystawiła "Jasełka" oraz sztukę teatralną "Gość oczekiwany" - Zofii Kossak Szczuckiej. Występ cieszył się dużym zainteresowaniem, a spektakl wyreżyserowały panie Zofia Pawłowska i Stanisława Ziobrowska.
W ramach tej sekcji działa również kabaret "PROWIZORKA", który skupia głównie uczniów gimnazjum w Kamionce Wielkiej.

autor zdjęć: K. Ogorzałek