Flora i fauna

Szata roślinna okolic Królowej Górnej, Królowej Polskiej i Boguszy jest niezwykle bogata. Okolice wzgórza i wzniesienia oprócz pól uprawnych pokryte są fragmentami lasów, głównie jodłowo-świerkowo-bukowych z domieszką jaworu, wiązu górskiego, grabu, klonu, brzozy. Licznie występuje również sosna i modrzew. Skupiska lip, wierzb, topoli, dębów i olchy w dolinach potoków i rzeki Królówki stanowią pozostałości zwartych, występujących tu dawniej obszarów leśnych.
Lasy wpływają na powstawanie lokalnego, specyficznego mikroklimatu, głównie dzięki temu, że wzbogacają powietrze w tlen, zmniejszają różnice temperatur oraz usuwają szkodliwe pyły i gazy. Nie bez znaczenia jest piękno leśnego krajobrazu i możliwość korzystania z owoców leśnego runa (jagody, poziomki, grzyby).
widłak Na terenie wsi Królowa Górna znajdują się dwa wspaniałe pomniki przyrody. Jest to wiekowa lipa, która rośnie obok kościoła oraz piękny, stary dąb obok domu Geńców. Z rzadkich gatunków roślin spotkać można widłaka jałowcowatego, zawilca gajowego, a na brzegach lasów i nasłonecznionych stokach dziewięćsiła pospolitego. Przydrożne nieużytki porasta głównie wilżyna ciernista.
Szczególnie pięknie wyglądają w lecie górskie łąki. Zachwycają wtedy wszystkimi kolorami, które układają się w barwne mozaiki. Jest tam i różowa firletka poszarpana i fioletowy dzwonek rozpierzchły, delikatna łososiowa rzeżucha łąkowa, żółty złocień właściwy i biały jaskier ostry. W czerwcu można znaleźć delikatne kwiaty podkolana białego, potocznie zwanego storczykiem oraz licznie występującego storczyka szerokolistnego.
W opisywanych okolicach występują niemal wszystkie gatunki ziół i liczne trawy. W runie leśnym pospolite są paprocie, lepiężniki białe, szczawiki zajęcze, marzanka wonna oraz kopytnik pospolity.
Lasy są ostoją fauny. Żyją tu powszechnie sarny, jelenie, dziki. Trafiają się wilki i borsuki. Typowe są lisy i zające, a rzadziej kuny, wydry i łasice.
Spotykać można liczne małe gryzonie, ale i piękne okazy motyli oraz liczne gatunki ptaków. Okolice Królowej i Boguszy odwiedzają bociany (w tym czarny). Mieszkańcy cieszą się z ich obecności i otaczają opieką. Płazy i gady reprezentowane tu są przez żmiję zygzakowatą, zaskrońca, padalca, jaszczurkę i salamadrę. W Królówce przy odrobinie szczęścia można złowić brzanę, pstrąga potokowego lub raka. Sama rzeka jest uregulowana, a powstałe dzięki temu "baseniki" zachęcają do kąpieli.