Zespół ¦piewaczy "KAMIONCZANKI"


Zespół "Kamionczaki" - skład obecny
Zespół powstał w 1978 roku. Jego założycielem była pani Bogusława Kłębczyk - ówczesna dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej. Zespół powstał spontanicznie przy współudziale matek, które po zebraniach lub wywiadówkach zostawały w szkole i przygotowywały imprezy dla dzieci, a przy tym ¶piewały różne piosenki. W ten ¶piew wł±czała się pani dyrektor i jej uczennica, nauczycielka pani Maria Ru¶niak, która w roku 1987 objęła prowadzenie szkoły oraz zespołu ¶piewaczego "Kamionczaki".


Pani Aniela Nowak
- solistka i gawędziarka, członek zespołu
W okresie 20 lat zespół liczył od 11 do 24 osób, a obecnie 14. Najstarszy członek zespołu ma 83 lata.


Pani Maria Ziobrowska
- solistka, członek zespołu
"Kamionczaki" ¶piewaj± regionalne piosenki ludowe, u¶wietniaj±c swoimi występami imprezy gminne, m.in. dożynki, imprezy ¶rodowiskowe, np. wieczór wigilijny organizowany przez Towrzystwo Miło¶ników Kamionki oraz uroczysto¶ci wiejskie.
Zawsze występuj± na imprezie "Lato w Dolinie Kamionki" oraz na Dróżbackiej w Piwnicznej, w Siołkowej i w Podegrodziu.


Zdjęcie jubileuszowe z 1998 roku
- zespół z jego założycielk±
W 1987 roku zespół zaj±ł I miejsce na Festiwalu Ziem Górskich w Krynicy, czego efektem było uczestnictwo w Konkursie Instrumentalistów i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisł±. W 1997 roku wyst±piły na Agropromocji w Nawojowej. Kilkakrotnie uczestniczyły w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej. Zespół nagrał kasetę w "Radiu Plus". Jego występ zarejestrował wrocławski o¶rodek TVP SA.

autor zdjęć: K. Ogorzałek