Marian Kiełbasa z Jamnicy

Twórczością artystyczną, opartą na sztuce sakralnej i regionalnej, zajmuje się od szkoły podstawowej. W latach 1963-1964 jako członek zespołu plastycznego brał udział w wystawach zbiorowych w DKK. W latach 1965-1979 uczestniczył w wystawach zbiorowych uczniów PLSP.

Tworzył rzeźby, obrazy, linoryty i rysunki do czasopisma "Na przełaj przez Frombork". Za prace artystyczne dla miasta otrzymał honorowe obywatelstwo Fromborka. W czasie pobytu w wojsku prowadził Wojskową Pracownię Plastyczną w Katowicach. W latach 1974-1976 w grupie plastycznej "HEBDAMA" w Krakowie pod kierownictwem rzeźbiarki Genowefy Nowak brał udział w wystawach zbiorowych. Należał również do Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych w Domu Kultury SUTORIS w Bochni.

Od 1976 osiadły w Jamnicy, a od 1984 jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Od wielu lat pan Kiełbasa uczestniczy w zbiorowych wystawach rzeźby podczas "Lata w Dolinie Kamionki".


Pan Marian Kiełbasa jest autorem:

adres:
Marian Kiełbasa
Jamnica 73
33-300 Kamionka Wielka