Kościół w Mystkowie


widok kościoła z zewnątrz

Parafia Mystków powstała z fundacji Królowej Jadwigi i Władysława Łokietka w latach 1320-1326. Dawny kościół parafialny drewniany był pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa, obecnie - św. apostołów Filipa i Jakuba został zbudowany w latach 1905-1910 według projektu arch. dr Edgara Kowatsa, konsekrował go arcybiskup Leon Wałęga 13.06.1924 roku.


chrzcielnica kamienna z 1617 roku
Neobarokowy, murowany z cegły i kamienia, kryty blachą, jednonawowy na planie krzyża, z prezbiterium półkoliście zamkniętym. Po jej bokach znajduje się zakrystia i kaplica, w podziemiach której znajduje się urządzenie ogrzewcze kościoła zaprojektowane przez Antoniego Dagnana z Tarnowa.

Od frontu znajduje się wieża, w której wiszą trzy dzwony poświęcone 6 października 1968 roku. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi, podziały ścian piastrowe. Dachy siodłowe, nad korpusem wieżyczka na sygnaturkę, hełm wieży typu barokowego.


Pan Jezus
Polichromie wnętrza figuralną i ornamentalną wykonał artysta malarz Zdzisław Pabisiak przy współpracy autorskiej inż. doc. Władysława Grabskiego i prof. Wiktora Zina z Krakowa. Przewodnią myślą tej polichromii wykonanej kazeiną stanowi prawda o "Świętych Obcowaniu".


ołtarz główny
Ołtarz główny - po 1910 r. neogotycki wykonany w firmie Ferdynanda Stuflesera. W nim obraz NMP Niepokalanej o otoczeniu przedstawień symbolicznych, manierystycznych - około 1630, konsekrowany w 1960 przez Annę i Wacława Szymborskich. Ołtarz łaskami słynący zwany "Matką Bożą Mystkowską". Na zasuwie obraz świętych Filipa i Jakuba Apostołów.

Dwa ołtarze boczne barokowe przeniesione z poprzedniego kościoła:
Dawny główny XVII w. W nim obraz św. Józefa XXw. oraz św Stanisława Kostki około 1960r. Malował Satyrys Panolopulos oraz krucyfiks barokowy XVII w.
Chcielnica kamienna 1617, w tle retabulum barokowe XVII w. z obrazami św. Janów i chrztu w Jordanie.


organy
Organy z prospektem rokokowym z drugiej połowy XVIII w. przerobione i powiększone w 1964r. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w mandroli w otoczeniu aniołów z popiersiem Boga Ojca.

W oknach witraże projektu Stefana Matejko, wykonane w firmie Żeleńskiego w Krakowie w 1939r:

św. Kazimierz, królewicz polski

św. Jan Nepomucen

św. Stanisław

św. Kinga