Podziękowania

Podziękowania dla dyrektorów gimnazjów

Dyrektorzy trzech działających w gminie gimnazjów:
w Kamionce Wielkiej - Józef Świgut,
w Królowej Górnej - Stanisław Poręba,
w Mystkowie - Donat Sendal,
zdecydowanie poparli plan akcji, a następnie włożyli duży wysiłek w jej przygotowanie i prowadzenie. W imieniu przede wszystkim dzieci należy im się duże podziękowanie.


Podziękowania dla Gminy KM.W.

Gmina Kamionka Wielka dysponuje niewielkimi środkami, musi prowadzić bardzo oszczędną gospodarkę. Widoczny rozwój dróg, budownictwa, możliwy jest dzięki dużemu wysiłkowi i zaangażowaniu zarówno władz, jak i mieszkańców. Tym większe podziękowanie za poparcie akcji, a przede wszystkim zapewnienie wyżywienia sporej grupy studentów biorących w niej udział. Na dłuższą metę inwestowanie w ludzi najbardziej się opłaca i dlatego władzom gminy należy się jak największe uznanie.


Podziękowania dla MiNI i Politechniki Warszawskiej

Uznanie należy się tym, którzy wykraczają poza swoje normalne obowiązki i starają się działać na rzecz dobra ogólnego. Szczególnie, jeśli robią to bezinteresownie. Z takich pobudek zrodziła się akcja "Zielonej Informatyki". Wszystkim studentom i pracownikom Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni, którzy wzięli w niej udział, należy się uznanie i podziękowanie.