Rozwój gminy

Gmina Kamionka Wielka położona jest w dolinie powstałej u zbiegu potoków zwanych Kamionką, Królówką i Wolanką, leżącej na pograniczu Pasma Jaworzyny Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Gmina ma bardzo rozległą historię. Powstanie osad tworzących gminę odbywało się, podobnie jak w przypadku całej Ziemi Sądeckiej. Najstarszą wsią jest najprawdopodobniej Mystków założony przez wójta nowosądeckiego Mikołaja w 1324 r. na podstawie przywileju lokacyjnego króla Władysława Łokietka. Wieś rozwinęła się bardzo szybko. Już w 1326 r. powstała tam parafia i zbudowany został kościół. W 1336 r. ten sam wójt nowosądecki uzyskał Przywilej na założenie wsi, wystawiony przez wdowę po Łokietku i matkę Kazimierza Wielkiego królową Jadwigę, która ufundowała we wsi kościół. Już w XIV wieku wieś była bardzo dobrze zagospodarowana. Stanowiła osadę rolniczą oraz lokalne centrum handlu i rzemiosła. Pod koniec XIV w. na skutek dużego rozwoju wsi doszło do powstania dwóch samodzielnych osad-Kamionki Wielkiej i Kamionki Małej. W połowie XIV w. powstała także Mszalnica. Niestety nie ma bliższych informacji o początkach jej powstania. W wieku XV powstały Bogusza i Królowa, były wtedy własnością królewską. W okresie kolonizacji Włosko-niskiej zostały jednak celowo wyludnione, aby mogli się tam osiedlić nowi osadnicy. Odbyło się to wszystko na zasadzie przymuszonej sprzedaży gospodarstw. Polscy osadnicy z Królowej przenieśli się na zachód zakładając Królową Polską. Kiedy Władysław Jagiełło w XV w. wykupił wójtostwo, wsie dotąd do niego należące stały się własnością królewską. Odtąd wszystkie wsie aż do rozbiorów stanowiły część starostwa(z wyjątkiem Kamionki Małej). Po I rozbiorze wsie zostały sprzedane prywatnie. W XIX w. największą wsią na obszarze późniejszej gminy była Kamionka Wielka rozwijająca się bardzo intensywnie. Nazwa Kamionki długo utrzymywała się w krótkiej postaci, bez dodatku "Wielka". Dodatek ten pojawił się już w ostatnich wiekach, kiedy to zaczęto robić różne spisy i dokumentacje. Aby nie mylić jej z innymi Kamionkami w historycznej Sądecczyźnie, określono ją mianem "Wielka" bo rzeczywiście była i jest z nich największa. Obecnie gmina Kamionka Wielka zajmuje obszar 63 km2 Gminę Kamionka Wielka tworzy 9 sołectw: Bogusza, Jamnica, Kamionka Wielka, Królowa Górna, Królowa Polska, Mszalnica, Mszalnica Zagórna i Mystków. Ludność gminy wynosi około 8344.