"SKALNIK" i "MAŁY SKALNIK" - Zespoły Taneczne

Zespół regionalny "SKALNIK" powstał w 1982r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej i przyjął nazwę od najwyższego w okolicy wzniesienia.
Kierownikiem artystycznym zespołu był Rudolf Józefowski, a po jego śmierci funkcję tę pełni Józef Trojan, natomiast kierownikiem organizacyjnym jest Stefan Kociołek.
Zespół reprezentuje region etnograficzny "Lachów Sądeckich" położony u podnóża północnej części Karpat.

"SKALNIK" prezentuje folklor w formie autentycznej.
Pomimo stosunkowo niedługiej działalności, zespół zapisał się na trwałe w historii ruchu folklorystycznego w województwie małopolskim i w Polsce. Grupa odnosiła sukcesy konkurując zarówno z zespołami z własnego regionu, jak też na festiwalach i konkursach międzywojewódzkich i krajowych.


Przy zespole dział również "MAŁY SKALNIK", w którym tańczą i śpiewają uzdolnione i rozmiłowane w rodzimej kulturze dzieci.
Grupa powstała w 1984 r., a jej kierownikiem jest pani Zofia Kociołek.

Zespół "SKALNIK" ma własną, pięcioosobową kapelę, w skład której wchodzą instrumenty smyczkowe - skrzypce i kontrabas oraz klarnet i trąbka.

autor zdjęć: K. Ogorzałek