Trasy piesze

Kamionka Wielka posiada bardzo dużo walorów turystycznych. Połączenie komunikacyjne z powiatem i województwem jest dobre. Dużą atrakcyjność gminy dają walory środowiskowe oraz żywy folklor i bogate życie kulturalne. W Kamionce Wielkiej funkcjonują zespoły ludowe i taneczne. W gminie działa także wyciąg narciarski i piesze szlaki turystyczne:

Wszystkie te walory turystyczne i historyczne sprawiają że gmina Kamionka Wielka jest bardzo atrakcyjną miejscowością z bogatą historią, kulturą i tradycją.