Ks. Stanisław Trytek

Ks. Stanisław Trytek urodził się 4 maja 1930 roku w Biadolinach k. Tarnowa. W 1950 roku ukończył I Gimnazjum w Tarnowie, a w 1955 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1956-64 był wikarym w parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, w latach 1964-2000 - proboszczem w Kamionce Wielkiej.

- Kiedy przyszedłem do Parafii w Kamionce Wielkiej w marcu 1964 roku okazało się, że jest ona zagrożona rozłamem - wspomina ks. Stanisław Trytek. - Dokonał się on w Wielkanoc 29 marca 1964 roku. Ksiądz który pełnił w parafii posługę uznał, że w hierarchii kościelnej nie ma władzy biskupa. Zajął starą świątynię. Na wskutek powstania schizmy parafia uległa kompletnemu rozbiciu. Początkowo większość poparła odszczepieńca Jana Kuczka. Druga część (mniejsza) opowiedziała się za księdzem Biskupem i prawowitą władzą kościelną w diecezji. Naczelnym celem mojej pracy duszpasterskiej stało się zjednoczenie parafii. Miałem świadomość, że należy zachować jak najdalej idący spokój, życzliwość wobec tych, którzy bez własnej winy znaleźli się poza kościołem. Nie wolno było dzielić parafian na dobrych i złych - dodaje ksiądz Stanisław Trytek. - Do wszystkich podchodziłem jednakowo, każdego szanowałem i w ten sposób mogłem szybko zjednoczyć całą parafię. Przede wszystkim starałem się być bardzo cierpliwy wobec zła. Byłem przekonany, że spokojem i cierpliwością doprowadzę parafię do zjednoczenia.

Ks. St. Trytek dobrze wspomina 36 lat które przeżył jako proboszcz w Kamionce Wielkiej.

- Chociaż prace duszpasterska była trudna, zwłaszcza na początku proboszczowania w okresie kłótni, sąsiedzkich starć, to jednak byłem zawsze zadowolony z ogólnej postawy wiernych. Nigdy nie spotkałem się ze sprzeciwem, ale ze zrozumieniem, życzliwością i posłuszeństwem, co sobie ceniłem i cenię.

Ks. St. Trytek najbardziej jest zadowolony z tego, że udało mu się zjednoczyć parafię i wybudować dom pomocy społecznej dla ludzi opuszczonych i samotnych.

W sierpniu 2000r. po 70 latach życia ks. proboszcz St. Trytek przeszedł na emeryturę. Aby uczcić 36-letnie proboszczowanie w Kamionce Wielkiej, parafianie zorganizowali wielką fetę. Specjalnie dla ks. Trytka, znanego z zamiłowania do śpiewu i muzyki, zagrała orkiestra góralska z Łącka, występowały zespoły ludowe, chóry i grupy muzyczne.

Wśród parafian ks. Trytek cieszy się wielkim szacunkiem i sympatią. Zapytany o receptę na optymizm, uśmiech na twarzy, odpowiada:
- Dla każdego trzeba być życzliwym, cierpliwym i wyrozumiałym (choć niepobłażliwym dla ludzi błądzących).

Ks. St. Trytek pozostał w Kamionce Wielkiej, obecnie jako ksiądz-rezydent mieszka w domu pomocy społecznej.